Muut extreme-lajit

Erilaiset extreme-lajeiksi kutsutut urheilumuodot ovat nykyisin kovassa suosiossa. Niiden suosion arvellaan liittyvän kohonneen adrenaliinin synnyttämään voimakkaaseen mielihyvään. Jännittävät ja jopa hengenvaaralliset tilanteet, joita extreme-urheilu tarjoaa, nostavat elimistön adrenaliinitasoa hyvin nopeasti. Tähän adrenaliinihumalaksikin kutsuttuun ilmiöön saattaa syntyä erittäin voimakas riippuvuus.Extreme-lajien laajaa kirjoa kuvastaa se, että osa lajeista on hyvin lyhytkestoisia, kuten edellä mainitut hypyt. Toiset lajit taas ovat erityisen pitkäkestoisia, kuten ultramaratonit, joita juostaan erittäin vaativissa olosuhteissa esimerkiksi aavikoilla.

Base-hyppääminen

Laskuvarjohyppäämistä käsittelevässä artikkelissamme sivuttiin jo laskuvarjolla rakennuksista, silloilta tai luonnon jyrkänteiltä tehtäviä hyppyjä. Tämä Base-hyppäämiseksi kutsuttu, erikoisrakenteisella laskuvarjolla tehtävä hyppääminen on erittäin haastavaa ja vaarallista. Laji vaatii vuosittain useita kuolonuhreja, mutta silti harrastuksen pariin hakeutuu jatkuvasti uusia hyppääjiä.

Wingsuit-lentäminen

Wingsuit-lentäminen on Base-hyppäämistäkin vaarallisempi laji, jossa hypätään korkealta jyrkänteeltä puvussa, joka tuo elävästi mieleen liito-oravan. Puvun liito-ominaisuudet mahdollistavat hitaan, leijailevan putoamisen. Lajissa sattuu vuosittain parisenkymmentä kuolemantapausta, sillä ilmavirtaukset jyrkänteiden lähellä ovat arvaamattomia ja saattavat heittää hyppääjän päin jyrkänteen seinämää, jolloin vakava loukkaantuminen tai kuolema on väistämätön.

Benji-hyppy

Kaikki extreme-lajit eivät suinkaan ole yhtä vaarallisia kuin base-hyppy tai wingsuit-lento. Benji-hyppy lasketaan extreme-lajien joukkoon sen synnyttämän voimakaan adrenaliinibuustin ansiosta, mutta siinä ei tavallisesti ole hengenvaaraa. Oikein tehtynä ja huolellisesti tarkastetuilla varusteilla benji-hyppy on turvallista. Siinä hyppääjän nilkkojen (tai joskus harvoin vain toisen nilkan) ympärille kiinnitetään köysi, joka usein vielä varmistetaan valjailla turvallisuuden takaamiseksi.Köysi on erittäin joustavaa materiaalia ja ammattimaisesti toimivilla benji-yrittäjillä on tarjota eripaksuisia köysiä, sillä kevyt asiakas tarvitsee huomattavasti joustavamman köyden kuin painava. Benji-hyppyjä tehdään jopa 160 metrin korkeudesta. Suomessa ei ole tapahtunut yhtään hyppääjän kuolemaan johtanutta onnettomuutta, mutta erilaisia revähtymiä ja silmävaurioita on saanut useampikin hyppääjä.